Proizvedeno u Hrvatskoj

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KUPOPRODAJE U INTERNETSKOJ TRGOVINI

Ovim Općim uvjetima poslovanja i kupoprodaje u internetskoj trgovini (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između trgovačkog društva POD d.o.o., Dežanovac 234, 43500 Daruvar (u daljnjem tekstu: Trgovac ili Prodavatelj) i Kupca vezano za prodaju proizvoda putem internetske stranice www.sentimental.bike (u daljnjem tekstu: Internetska trgovina) te sadrže općenite informacije o proizvodima, uvjetima maloprodaje tih proizvoda putem Internetske trgovine, kao i podatke potrebne za sklapanje ugovora o kupoprodaji na daljinu.

SentiMental Bikes je žig (engl. „trademark“) u vlasništvu Trgovca.

Ovi Opći uvjeti sastavljeni su u skladu s važećim propisima hrvatskog prava, posebice u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima.

Cilj i svrha ovih Općih uvjeta je regulirati postupak naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete plaćanja, uvjete isporuke proizvoda, način podnošenja prigovora potrošača, pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu, jezik ugovora, mjerodavno pravo te pravo Kupca na podnošenje pisanog prigovora i alternativno rješavanje potrošačkih sporova. 

Kupac je dužan pažljivo pročitati sve niže navedene uvjete.

Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje ovih Općih uvjeta kao sastavni dio svakog ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internetske trgovine.

Ovi Opći uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje. Ovi Opći uvjeti predstavljaju pravila postupanja po kojima se Prodavatelj kao trgovac obvezuje postupati u svojoj poslovnoj praksi.

 

PODACI O TRGOVCU / PRODAVATELJU

Naziv: POD d.o.o.
Adresa: Dežanovac 234, 43500 Daruvar, Republika Hrvatska
Telefonski broj: +385 (43) 381 297
Adresa elektroničke pošte: mailto:my@sentimental.bike
PDV ID BROJ: HR03398907795 / OIB: 03398907795 / MB: 3452590

Upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS 010008500 s temeljnim kapitalom u iznosu od 793.820,00 EUR, uplaćenom u cijelosti.

Uprava trgovačkog društva POD d.o.o.: Ivan Ignatovski, direktor

Podaci o računu trgovačkog društva POD d.o.o.: Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb, Hrvatska. IBAN: HR2125030071111002039, SWIFT: HPBZGHR2X. Trgovac prodajom putem Internetske trgovine www.sentimental.bike nastupa u svoje ime.

 

KUPAC

U smislu ovih Općih uvjeta Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje proizvoda koje Trgovac prodaje putem Internetske trgovine.

Kupac može biti punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Kupnju proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili poslovno nesposobne osobe mogu zatražiti isključivo njihovi zastupnici po zakonu.

 

NAČIN KOMUNIKACIJE

Komunikacija između Trgovca i Kupca u vezi s prodajom proizvoda u Internetskoj trgovini odvija se u cijelosti elektroničkim putem, osim ako ovim Općim uvjetima nije drukčije propisano.

Kupac prihvaća da mu se svi ugovori, obavijesti, odgovori na prigovore i pritužbe, potvrda primitka jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji te ostali sadržaji dostavljaju elektroničkim putem s istim učinkom kao da su sačinjeni u pisanom obliku i dostavljeni neelektroničkom putem. 

 

JEZIK KOMUNIKACIJE

Sva pismena kreirana od strane Trgovca dostupna su na engleskom i hrvatskom jeziku, ovisno o tome koji od ta dva jezika Kupac odabere kao jezik komunikacije.

Kupac bira jezik komunikacije prilikom narudžbe.

U slučaju različitog tumačenja ili neslaganja između engleske i hrvatske verzije važeća je hrvatska verzija.  

 

MJERODAVNO PRAVO

Na ugovor o kupoprodaji sklopljen na daljinu primjenjuje se hrvatsko pravo, koje se primjenjuje i na zaštitu osobnih podataka Kupca potrošača, rješavanje ostalih sporova između Trgovca i Kupca, kao i za sva prava i obveze proizašle iz odnosa Trgovca i Kupca.

Izričito se isključuje primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.

 

PREDUGOVORENE OBAVIJESTI

Sukladno članku 60. Zakona o zaštiti potrošača Trgovac će uz fotografije proizvoda istaknuti glavna obilježja svakog proizvoda koje nudi na prodaju u Internetskoj trgovini, uz istaknute maloprodajne cijene.

Trgovac ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama internetske trgovine ažurnim i točnim no ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima te su u iznimnim slučajevima moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na internetskim stranicama. 

Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda, kao i prilikom prikaza cijena, dostupnosti proizvoda i/ili koda za popust ili pogodnost.

U slučaju pogreške Trgovac se obvezuje revidirati narudžbu i kontaktirati Kupca za dogovor o alternativnoj narudžbi.

Pitanja o proizvodima Kupac može postaviti na adresu elektroničke pošte: ride@sentimental.bike.

 

CIJENA

Kupac plaća proizvod po cijeni i uz uvjete plaćanja istaknute u vrijeme njegove narudžbe.

Cijene proizvoda i uvjeti plaćanja podložni su promjeni i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Kupci rezidenti Republike Hrvatske plaćaju cijenu u valuti koja je službena valuta u Republici Hrvatskoj, a svi ostali Kupci u euru. PDV je uračunat u maloprodajnu cijenu proizvoda neovisno o valuti obveze.

Svi proizvodi dostupni u ovoj Internetskoj trgovini ostaju u vlasništvu Prodavatelja do trenutka potpune isplate kupoprodajne cijene.

 

NAČINI PLAĆANJA

Naručene proizvode Kupac plaća direktnom bankovnom uplatom na transakcijski račun ili slijedećim karticama:

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners
  • Discover.

Plaćanje karticama odvija se online preko Monri (WSPay) sustava.

Podaci o kartici i vlasniku kartice ne čuvaju se na kod Prodavatelja već se broj kreditne kartice direktno provjerava i autorizira u autorizacijskom centru pojedine kartične kuće (Prodavatelj ne dolazi u doticaj s kartičnim podacima niti je odgovoran za njihovo čuvanje i prijenos).

Monri WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. Monri WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji Monri WSPay ima. Monri WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Kupac se upućuje i upozorava da podatke o svojim karticama ili bilo koje druge osjetljive podatke ne upisujete nigdje osim u za to predviđeno polje, odnosno ne šaljite ih elektroničkom poštom i na činite ih dostupnim na druge slične načine.

 

NARUDŽBA, UVJETI ISPORUKE, TROŠKOVI DOSTAVE I TROŠKOVI UPORABE SREDSTAVA DALJINSKE KOMUNIKACIJE U SVRHU SKLAPANJA UGOVORA

Naručivanje proizvoda putem Internetske trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Kupac može naručiti proizvode kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik. Kupac se može registrirati kreiranjem korisničkog računa kreiranjem korisničkog imena i zaporke te je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Registracija je besplatna.

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije, kao i prilikom narudžbe.

Kada Kupac izvrši narudžbu primit će na adresu elektroničke pošte potvrdu narudžbe koja sadržava informacije o narudžbi, adresi isporuke, cijeni dostave, načinu plaćanja, cijeni/cijenama, kontakt-podacima Trgovca te druge podatke sukladno zakonu.

Uz potvrdu narudžbe Kupcu će biti dostavljeni Opći uvjeti te Obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora sastavni dio koje je Obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora.

Svi proizvodi navedeni kao raspoloživi (na stanju / in stock) na Internetskoj trgovini nalaze se na skladištu Trgovca, ali moguće je da su raspoloživi za narudžbu u ograničenim količinama. Ako određeni proizvod u trenutku narudžbe nije raspoloživ, Kupac će biti obaviješten te će mu biti ponuđen najsličniji zamjenski proizvod ili povrat uplaćenog novčanog iznosa.

Ukoliko Kupac prilikom narudžbe odabere opciju konfiguracije bicikla sa željenim karakteristikama i dodatnom opremom takav proizvod se ne nalazi na stanju i njegovo vrijeme isporuke ovisi o tekućoj proizvodnji Trgovca. Kupac će u tom slučaju dobiti okvirni rok izrade i isporuke za takav proizvod.

Kupljene proizvode Trgovac isporučuje isključivo na području država članica Europske unije putem dostavne službe po izboru Trgovca na adresu Kupca, odnosno adresu koju je Kupac označio kao adresu dostave.

Troškove dostave plaća Kupac. Trgovac će izračunati troškove dostave prilikom narudžbe tako da su poznati Kupcu prije plaćanja u procesu kupnje putem Internetske trgovine.

Vrijeme potrebno za dostavu je od 1 do 7 radnih dana odabrane dostavne službe, ovisno o adresi dostave, o čemu će Prodavatelj informirati Kupca prilikom svake pojedine narudžbe u procesu kupnje putem internetske trgovine. Brzina dostave može odstupati od uobičajene u vrijeme blagdana, neradnih dana, tijekom velikih prodajnih akcija (Black Friday) i uslijed sličnih okolnosti u kojima su mogući zastoji i kašnjenja u isporuci. Prodavatelj nije odgovoran zbog kašnjenja u dostavi prouzrokovanih radom dostavne službe, naročito u razdobljima povećanog paketnog prometa (npr. Black Friday, prosinac). 

Kretanje pošiljke Kupac može pratiti putem broja pošiljke („tracking number“) o kojem ćete biti obaviješteni elektroničkom poštom.

Ako to proizlazi iz okolnosti slučaja, Trgovac može odbiti sklapanje ugovora ili uskratiti isporuku ili poništiti narudžbu na temelju vlastite diskrecione odluke, bez ograničenja i navođenja razloga, uz povrat uplaćenog novčanog iznosa Kupcu u cijelosti bez odgađanja.

Trgovac ne naplaćuje pristup, pregledavanje ni kupovinu putem Internetske trgovine, međutim, za Kupca mogu nastati dodatni troškovi zbog pristupa internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka, s čime je Kupac upoznat prihvaćanjem ovih Općih uvjeta.

Kupac snosi troškove uporabe sredstava daljinske komunikacije koje koristi da bi mogao sklopiti ugovor na daljinu – kupiti proizvode putem internetske trgovine (računalo, tablet, mobilni uređaj, telefon ili slično, troškovi interneta, električne energije i ostali troškovi povezani sa uporabom sredstava za daljinsku komunikaciju).

 

OŠTEĆENJA POŠILJKE PRILIKOM DOSTAVE I ZAMJENA PROIZVODA ZBOG GREŠKE U DOSTAVI PROIZVODA

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke provjeriti eventualna vanjska oštećenja pošiljke tj. paketa i odmah iznijeti prigovor dostavljaču u slučaju postojanja takvih oštećenja. Ako su na pošiljci vidljiva veća vanjska oštećenja, Kupac je dužan odbiti preuzeti takvu pošiljku i kontaktirati Prodavatelja radi provjere stanja pošiljke i slanja nove pošiljke. U tom slučaju, Kupac ne snosi troškove dostave nove pošiljke.

Ako je dostavljen proizvodi kojeg Kupac nije naručio (greška u dostavi proizvoda), Kupac je dužan javiti se Prodavatelju putem elektroničke pošte u roku od tri dana od primitka pošiljke na adresu elektroničke pošte: ride@sentimental.bike  radi dogovora o zamjeni proizvoda, odnosno dogovora o povratu pogrešno dostavljenog proizvoda i dostavi naručenog/ih proizvoda. Troškove dostave radi zamjene proizvoda snosi Prodavatelj.

 

RAČUN / POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU

Račun kojeg će Kupac primiti zajedno s naručenim proizvodima predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru o kupoprodaji.

 

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom proizvoda i plaćanjem od strane Kupca.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje putem Internetske trgovine sukladno važećim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima, uz određena ograničenja propisana ovim Općim uvjetima s obzirom na vrstu proizvoda.

Kupac potrošač obvezan je obavijestiti Prodavatelja o vidljivom nedostatku kupljenog proizvoda najkasnije u roku od dva mjeseca od kada je utvrdio da postoji nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca potrošača.

Prodavatelj ne odgovara za materijalni nedostatak koji se pokaže nakon isteka dvije godine od dana kada je proizvod predan Kupcu u posjed.

Po potrebi, Kupac će Prodavatelju dostaviti proizvod za koji tvrdi da ima materijalni nedostatak radi provjere osnovanosti njegovog prigovora. Ako je prigovor osnovan, Prodavatelj će Kupcu naknaditi troškove dostave proizvoda u iznosu koji odgovara uobičajenim troškovima dostavne službe koju je koristio Prodavatelj prilikom dostave kupljenih proizvoda Kupcu. Ako prigovor nije osnovan, Kupac dodatno snosi i troškove povrata ispitanih proizvoda natrag Kupcu.

Ako Trgovac povodom prigovora Kupca potrošača utvrdi da kupljeni proizvod ima materijalni nedostatak na koji se Kupac potrošač poziva, popravak ili zamjenu proizvoda snosi Prodavatelj. Prilikom popravka ili zamjene Kupac je obvezan staviti proizvod  na raspolaganje Prodavatelju, a Prodavatelj ga je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

Ako Prodavatelj ne ukloni nedostatak, Kupac ima pravo tražiti sniženje cijene ili izjaviti da raskida ugovor o kupoprodaji.

 

PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA (REKLAMACIJA) 

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača Kupac može podnijeti prigovor izravno u prodajnim prostorima – prodavaonicama prodavatelja, u pisanom obliku na adresu sjedišta trgovačkog društva POD d.o.o., Dežanovac 234, 43500 Daruvar, ili na adresu elektroničke pošte: ride@sentimental.bike.

Potvrdu primitka prigovora Trgovac će bez odgađanja dostaviti na adresu elektroničke pošte Kupca s koje je primio prigovor (ili na drugu adresu elektroničke pošte koju potrošač naznači u prigovoru). Ako je Kupac podnio prigovor u pisanom obliku na adresu sjedišta, Trgovac će potvrdu primitka prigovora bez odgađanja dostaviti na adresu elektroničke pošte Kupca koja mu je poznata, a ako mu nije poznata adresa elektroničke pošte Kupca na adresu koju je Kupac naznačio u prigovoru.

Odgovor na prigovor Trgovac će dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora na adresu na koju je dostavio potvrdu primitka prigovora.

Kupac je dužan u prigovoru navesti: ime i prezime, adresu elektroničke pošte (e-mail) za dostavu odgovora ako je ona različita od adrese elektroničke pošte s koje je prigovor poslan te iznijeti svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili poslovanje Trgovca.

 

PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac koji ima svojstvo potrošača ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik/dostavna služba, dostavljen proizvod/i koja čini predmet ugovora o kupoprodaji.  

Ako Kupac jednostrano raskine ugovor dužan je vratiti  proizvod neoštećen i nerabljen, s ambalažom i sa svom primljenom pripadajućom dokumentacijom uz proizvod odnosno račun i svu drugu pripadajuća dokumentaciju, u roku od 14 dana od dana kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je posljedica rukovanja robom, izuzev onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Smatrat će se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka roka predao proizvod Prodavatelju odnosno osobi ovlaštenoj za primanje robe. 

Proizvod koji se vraća ne smije biti korišten. Troškove povrata proizvoda snosi sam Kupac.

Elektronske naprave (satovi, ciklokompjuteri i drugo) koji su bili upaljeni ne mogu se vratiti.

Ukoliko je Kupac kupio proizvod uz korištenje konfiguracije proizvoda u pogledu odabira vrste ili tipa rame i/ili boje rame, odabiru vrste kotača, boje upravljača, odabiru svjetala, odabiru blatobrana i/ili boje blatobrana, odabiru prednjeg i/ili zadnjeg gepeka, odabiru boje prednjeg i/ili zadnjeg gepeka i dr., smatra se kako je takav proizvod izrađen po specifikaciji potrošača, odnosno da je proizvod jasno prilagođen potrošaču. Tako konfigurirani i/ili djelomično konfigurirani proizvodi ne mogu se vratiti.

Kupac potrošač je dužan izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor (obavijestio Trgovca da raskida ugovor o kupoprodaji).

Prilikom povrata proizvoda koji su predmet raskinutog ugovora, Kupac je obvezan proizvode prikladno zapakirati, jer u protivnom odgovara za sva oštećenja proizvoda do kojih dođe uslijed neprikladnog pakiranja prilikom prijevoza i dostave prodavatelju (npr. ako Kupac pošalje proizvode zamotane u običnom papiru ili u vrećici). 

U slučaju jednostranog raskida ugovora o kupoprodaji od strane Kupca potrošača, Kupac potrošač snosi izravne troškove povrata proizvoda te je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Iskoristi li Kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj je u obvezi vratiti Kupcu sve što je Kupac platio na temelju raskinutog ugovora najkasnije u roku od 14 dana od primitka jednostranog raskida (obavijesti Kupca da raskida ugovor), pod uvjetom da je Kupac prethodno vratio proizvode koji su predmet raskinutog ugovora.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog zahtjeva/izbora vrste prijevoza/dostave proizvoda koji je različit od jeftinije vrste standardnog prijevoza/dostave proizvoda koju je ponudio Prodavatelj.

Prodavatelj je u obvezi izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja koja je koristio Kupac.

Prodavatelj ne odgovara za gubitak ili oštećenje pošiljke kojom Kupac vraća kupljene proizvode zbog jednostranog raskida ugovora. Ako Kupac želi realizirati svoja prava prema dostavnoj službi u slučaju gubitka ili oštećenja pošiljke, potrebno je da prilikom slanja navede točnu vrijednost proizvoda koje vraća.  

Sve informacije o povratu proizvoda i novca kupac može dobiti na telefon br. +385 (43) 381 297 ili na email: ride@sentimental.bike.

Kada potrošač/kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača  određeno je odredbom tog Zakona s kojim odredbama se kupac može upoznati  klikom na  linku: Zakon o zaštiti potrošača.

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor o kupoprodaji sklopljen na daljinu Kupac potrošač može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od dana kada mu je dostavljen kupljeni proizvod/i koristeći ponuđeni Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ili drugom nedvosmislenom pisanom izjavom o raskidu.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji je dostupan možete preuzeti ovdje(pdf).

Izjava o raskidu treba biti potpisana i poslana Prodavatelju elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte: ride@sentimental.bike u propisanom roku. U protivnom, Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora Trgovac će bez odgađanja dostaviti Kupcu potrošaču elektroničkom poštom.

 

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA I SUDSKA ZAŠTITA

Kupac potrošač i Trgovac se obvezuju mirnim putem u izravnoj komunikaciji putem elektroničke pošte riješiti svaki spor o pravima i obvezama iz ugovora o kupoprodaji proizvoda sklopljenog na daljinu (potrošački spor), kao i svaki spor do kojeg može doći pristupanjem Kupca internetskim stranicama Internetske trgovine, uključivo i spor koji proizlazi iz ostvarenja prava Kupca potrošača na zaštitu osobnih podataka.

Smatra se da je pokušaj mirnog rješenja spora u izravnoj komunikaciji između Kupca i Trgovca iscrpljen podnošenjem prigovora/pritužbe potrošača i odgovorom Trgovca na prigovor/pritužbu kojim se prigovor/pritužba ocjenjuje kao nedopušten ili neosnovan.

Ako se potrošački spor ne riješi u opisanoj izravnoj komunikaciji, nadležan je stvarno nadležni sud u Bjelovaru. 

Plarforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Trgovac poduzima sve razumne mjere u cilju zaštite osobnih podataka te je svoje poslovanje uskladilo s Općom uredbom o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/2018).

Pravila postupanja Trgovca u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka uređeni su Politikom privatnosti SentiMental Bikes, koji dokument je objavljen i dostupan na internetskoj stranici Trgovca SentiMental Bikes (www.sentimental.bike).

Kupac se obvezuje pročitati Politiku privatnosti SentiMental Bikes.

Internetske stranice Trgovca koriste kolačiće (engl. „cookies“). Kolačići su tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Kolačići mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta). Upotreba kolačića od strane Trgovca detaljnije je objašnjena u Politici privatnosti SentiMental Bikes.

 

AUTORSKA PRAVA / COPYRIGHT

Internetske stranice www.sentimental.bike su u vlasništvu Trgovca.

Sav sadržaj na internetskim stranicama kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikone, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su Trgovca ili njegovih poslovnih partnera i zaštićeni su hrvatskim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva, te njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

 

DOSTUPNOST INTERNETSKE TRGOVINE

Iako uvijek postupa s dužnom pažnjom gospodarstvenika i poduzima sve što je objektivno moguće angažiranjem stručnjaka odgovarajućih kvalifikacija, Trgovac ne može jamčiti da će sustav Internetske trgovine funkcionirati bez ikakvih smetnji ili grešaka.

Smetnje ili greške u funkcioniranju sustava Internetske trgovine moguće je prijaviti Trgovcu na adresu elektroničke pošte: ride@sentimental.bike.

Pristup sustavu Internetske trgovine može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja (poboljšanja).

 

IZJAVA O ISKLJUČENJU ODGOVORNOSTI

Kupac koristi sustav Internetske stranice na vlastitu odgovornost. Svi sadržaji na internetskim stranicama Internetske trgovine su prvenstveno informativnog ili edukativnog karaktera te ih tako treba razumjeti. Uporaba ili korištenje sadržaja protivno navedenoj svrsi može uzrokovati štetu za koju Trgovac ne odgovara.

Trgovac nije odgovoran za eventualnu štetu koja može nastati Kupcu ili trećim osobama zbog nepravilne primjene i/ili čuvanja proizvoda, odnosno drugih zahvata koji nisu sukladni uputama proizvođača proizvoda.

 

ZAVRŠNE ODREDBE                                           

Trgovac  može izmijeniti ove Opće uvjete u bilo kojem trenutku bez prethodne najave, a izmjene i dopune ovih Općih uvjeta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana njihove objave.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se na internetskoj stranici Trgovca na hrvatskom i engleskom jeziku, a u slučaju različitog tumačenja ili neslaganja između hrvatske i engleske verzije, važeća je hrvatska verzija.  

Ovi Opći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od 01.08.2023. godine.